Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetVarExtensions - metoda objektu PmOpcClientData

Popis:
Vrací pole všech datových rozšíření (ExtOpcClient objektů) zaregistrovaných do PmOpcClientData objektu (všechny položky této skupiny).
Syntaxe:
GetVarExtensions As Array
Volání:
aDataExt = oOpcClientData.GetVarExtensions()
Příklad:
Získání pole referencí na všechny zaregistrované ExtOpcClient objekty PmOpcClientData objektu "/OpcClientData" s následným výpisem identifikátoru každého trendu do INFO systému.
Dim a, n, i
a = pMe.Pm("/OpcClientData").GetVarExtensions()
n = UBound(a)
For i=0 To n
  Pm.Debug a(i).ItemId
Next
nebo
Dim a, e
a = pMe.Pm("/OpcClientData").GetVarExtensions()
For Each e In a
Next
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice