Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetVarExtensions - metoda objektu PmOpcClientData

Popis:
Vrací pole všech datových rozšíření (ExtOpcClient objektů) zaregistrovaných do PmOpcClientData objektu (všechny položky této skupiny).
Syntaxe:
GetVarExtensions As Array
Volání:
aDataExt = oOpcClientData.GetVarExtensions()
Příklad:
Získá pole referencí na všechny zaregistrované ExtOpcClient objekty PmOpcClientData objektu "/OpcClientData" s následným výpisem identifikátoru každého trendu do INFO systému.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim aVarExt, n, i
aVarExt = pMe.Pm("/OpcClientData").GetVarExtensions()
n = UBound(aVarExt)

For i = 0 To n
  Pm.Debug aVarExt(i).ItemId
Next
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice