Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Count - vlastnost objektu PmOpcClientData

Popis:
Počet proměnných definovaných v záložce Data tohoto objektu.
Syntaxe:
Count As Long
Volání:
n = oOpcClientData.Count
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice