Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ActiveGroup - vlastnost objektu PmOpcClientData

Popis:
Umožňuje informovat OPC server o využívání skupiny dat OPC klientem
Syntaxe:
ActiveGroup As Boolean
Volání:
oClientData.ActiveGroup = true
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Aktivní po startu" tohoto objektu.

Skupina dat OPC klienta (objekt PmOpcClientData), která má tuto vlastnost nastavenu na false, informuje OPC server, že momentálně tato data nevyužívá. OPC server pak může optimalizovat své chování. Nad objektem, který má tuto vlastnost nastavenu na false nebude prováděna automatická obnova a nebudou funkční metody Refresh, Read a Write.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice