Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Prohlížení adresovacího prostoru OPC serveru

Popis:
Okno umožňuje prohlížet a vybírat proměnné nabízené OPC serverem (specifikovaným v konfigurátoru PmOpcClient > OPC > OPC server - CLSID/ProgID). Každá proměnná je jednoznačne identifikována OPC identifikátorem ItemId.
 
Toto okno lze otevřít:
- V konfigurátoru ItemID každé proměnné. Určeno pro výběr jedné proměnné.
- V záložce Data v tlačítku Import volbou "Výběr z OPC serveru". Na jedné urovni lze vybrat více proměnných pomocí klávesy Ctrl, případně Shift. Po ukončení tohoto okna se otevře okno "Společné vlastnosti vybraných OPC položek".
Konfigurační položky:
Strom skupin položek (vlevo)Kliknutím na položku ve stromu se vybere jedna úroveň datových položek.
Skupina položek (vpravo)Zde je seznam všech položek vybrané úrovně.
Poznámka:
Vybírat položky z OPC serveru lze pouze pokud OPC server podporuje standard OPC verze 2 a vyšší. OPC server může nabízet položky:
- v lineární struktuře: tzn. všechny položky se nabízejí na jedné úrovni. Vhodné když je nabízeno málo položek.
- ve stromové struktuře: tzn. položky mohou být rozděleny do více úrovní. Vhodné pro velké množství nabízených položek.
 
Pokud OPC server obsahuje velké množství položek (např. milion registrů), pak nemusí všechny tyto položky nabízet každou zvlášť. Může např. nabízet jen identifikátor typu "torzo" a projektant pak musí toto "upravit" pro skutečné číslo registru.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice