Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmOpcClient (OPC klient)

Popis:
Objekt zajišťuje spojení aplikace PROMOTIC (jako OPC klient) s OPC serverem.
 
V objektu PmOpcClient lze založit objekt PmOpcClientData, ve kterém se definují požadovaná data. Objektů PmOpcClientData může být v objektu PmOpcClient více. Tento objekt lze založit v objektu PmRoot, PmFolder a PmPrototype. V těchto objektech jich může být založeno více.

Použití objektu PmOpcClient vyžaduje zakoupení licence PmOpcClient. S freeeware verzí PmFree nebo při vývoji aplikace (s vývojovou licencí pro testovací účely) je tato komponenta funkční vždy.

 
Objekt PmOpcClient se umí napojit na OPC server. Popis standardu OPC viz Komunikace přes rozhraní OPC DA.

OPC server může být na stejném nebo jiném počítači jako aplikace PROMOTIC. Pokud je na jiném počítači (viz konfigurátor "Spustit na počítači"), pak je nutno správně nastavit síťovou službu DCOM. Viz: Konfigurace DCOM rozhraní pro OPC server.

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmObject.
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
OPC Definice parametrů OPC klienta
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice