Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

OPC - záložka objektu PmOpcClient

Popis:
Definice OPC serveru, se kterým má být tento klient spojen. Název serveru lze sice zadat ručně ale běžnější je vybrat OPC server tlačítkem "...". Stiskem tohoto tlačítka se vytvoří okno se seznamem všech OPC serverů na daném počítači a z tohoto seznamu lze OPC server vybrat. Při takovém výběru OPC serveru se automaticky vyplní také popis, který je s tímto serverem zaregistrován.
Konfigurační položky:
OPC server - CLSID/ProgIDIdentifikační text (CLSID nebo ProgID) OPC serveru. K výběru lze použít vedlejšího tlačítka.
OPC server - popisPopis (dodatečný text) OPC serveru. Tento text se vyplní sám při výběru serveru tlačítkem.
Spustit na počítačiNázev nebo IP adresa vzdáleného počítače, na kterém se má OPC server spustit. Příklad: Server1 (nebo lze také \\Server1) nebo 192.168.0.2. Prázdná hodnota znamená lokální počítač (implicitně přednastavena). Komunikace se vzdáleným OPC probíhá pomocí Microsoft komunikace DCOM. Viz: Konfigurace DCOM rozhraní pro OPC server.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice