Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt Var (Proměnná)

Popis:
Viz: Var - Podrobný popis objektu
 
Objekt Var představuje jednu uživatelskou datovou proměnnou v PROMOTIC objektu. Tato proměnná má v sobě více informací (hodnota, název, index, atd.) a je proto reprezentována objektem. Tento objekt pak má tyto informace jako své vlastnosti.
Vlastnosti a metody:
Owner Reference na vlastníka objektu Var ve stromu aplikace
Bit Hodnota jednoho bitu proměnné
Extension Zpřístupnění datového rozšíření
ChangedOnLastWrite Příznak, zda se při posledním zápisu změnila hodnota
Index Index proměnné v daném objektu
Name Název proměnné
Note Poznámka proměnné
Quality Kvalita hodnoty dané proměnné
TimeChange Čas posledního zápisu do proměnné, který změnil hodnotu
TimeWrite Čas posledního zápisu do proměnné
Unit Fyzikální jednotka proměnné (pouze pro PmData a PmTrend)
Value Hodnota proměnné
ValueBeforeChange Minulá hodnota, před změnou na současnou hodnotu
Konfigurační záložky:
Proměnná Nastavování vlastností jedné proměnné
Konfigurace datové vazby Definice datové vazby dané proměnné na jinou hodnotu
Vícenásobné přidání položek Definování většího počtu nových proměnných
Seznam podobjektů:
Datová rozšíření Datová rozšíření jsou komponenty PROMOTIC, které rozšířují základní funkčnost datových položek (proměnných) Var. Každý typ datového rozšíření slouží k danému účelu (např. alarm překročení hodnot, napojení se na OPC server nebo objekt PmComm, trendování hodnot, atd.).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice