Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Var - Podrobný popis objektu

Viz: Objekt Var
 
Objekt Var představuje jednu uživatelskou datovou proměnnou v PROMOTIC objektu. Tato proměnná má v sobě více informací (hodnota, název, index, atd.) a je proto reprezentována objektem. Tento objekt pak má tyto informace jako své vlastnosti. Proměnnou Var lze vytvářet v objektech: PmData, PmOpcClientData, PmCommData, PmTrend, PmCommMsg.
 
Ve skriptu lze proměnné Var získat následujícími způsoby:
 
Příklad1:
Pro objekty PmData, PmCommData, PmOpcClientData, PmTrend: Tyto objekty mají proměnné umístěné v záložce Data.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

'pomocí vlastnosti Item těchto objektů, například
Set oTemperature2 = pMe.Pm("/Data").Item("Teplota2")

'nebo přímo metodou Pm s pomocí identifikátoru #vars, například
Set oTemperature2 = pMe.Pm("/Data/#vars/Teplota2")
 
Příklad2:
Pro objekt PmCommMsg: Tento objekt má dvě skupiny proměnných umístěných v záložkách Data-zaslání a Data-příjem.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

'pomocí vlastností WriteVars a ReadVars, například
Set oSnd1 = pMe.Pm("/PmComm/PmCommMsg").WriteVars.Item("Snd1")
Set oRcv4 = pMe.Pm("/PmComm/PmCommMsg").ReadVars.Item("Rcv4")

'nebo přímo metodou Pm s pomocí indetifikátorů #sndvars a #rcvvars, například
Set oSnd1 = pMe.Pm("/PmComm/PmCommMsg/#sndvars/Snd1")
Set oRcv4 = pMe.Pm("/PmComm/PmCommMsg/#rcvvars/Rcv4")
 
Datová rozšíření: Proměnná Var přímo obsahuje jenom základní funkčnost (nejdůležitější společné vlastnosti). Základní funkčnost proměnné Var lze dále rozšířit pomocí jednoho nebo několika datových rozšíření. Každé datové rozšíření je pak obsaženo v proměnné Var v podobě podobjektu (např. ExtAlarmAnalog, ExtComm, ...), dostupné pomocí Var.Extension nebo identifikátoru #ext.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice