Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfigurace datového rozšíření: ExtWriteAction

Popis:
Konfigurace datového rozšíření ExtWriteAction - Rozšíření o vyvolávaní události během zápisu do hodnoty
Konfigurační položky:
Identifikátor datového rozšířeníSystémový text (bez mezer a diakritiky). Slouží pro jednoznačnou identifikaci datového rozšíření v dané datové položce (např. pro vlastnost Extension).

Přednastavená hodnota je "wact".

Událost "onItemBeforeWrite"Volba, kdy se má volat událost onItemBeforeWrite.

Doporučuje se využívat tuto událost pouze pro speciální nezbytně nutné případy. Při povolení této události se pak totiž zápis hodnoty provádí asynchronně, tzn. vyvolání této události a skutečný zápis do proměnné se neprovede ihned ale později až po ukončení aktivního skriptu.

NIKDY nevolat pro tuto položku
volat před KAŽDOU ZMĚNOU hodnoty této položky
volat před KAŽDÝM ZÁPISEM do této položky
Událost "onItemAfterWrite"Volba, kdy se má volat událost onItemAfterWrite.
NIKDY nevolat pro tuto položku
volat po KAŽDÉ ZMĚNĚ hodnoty této položky
volat po KAŽDÉM ZÁPISU do této položky
Poznámka:
Toto konfigurační okno lze otevřít z konfigurátoru Datová rozšíření proměnné objektu PmData.
 
Pokud je povoleno volání události onItemBeforeWrite, pak je tato událost pro tuto proměnnou zavolána vždy těsně před zápisem nebo před změnou hodnoty proměnné. Neuvážené povolení pro všechny proměnné může způsobit zbytečnou časovou zátěž pro procesor. Například pokud objekt obsahuje 1000 proměnných a každá má povoleno volání, pak zapsáním nových hodnot do všech proměnných objektu může způsobit, že se 1000 krát zavolá událost onItemBeforeWrite (pokaždé s jiným parametrem pEvent.Item). Je také lepší (pokud už se má reagovat na zápis či změnu proměnné) povolit událost onItemAfterWrite místo onItemBeforeWrite. Povolit onItemBeforeWrite je tedy užitečné pouze pokud například potřebujete testovat zapisovanou hodnotu a v případě nutnosti ji změnit (filtrovat). Parametr pEvent.NewVal je v události onItemBeforeWrite určen pro čtení i zápis a lze proto v události vnutit jinou hodnotu, než jaká se skutečně zapisuje.

Pokud je povoleno volání události onItemAfterWrite, pak je tato událost pro tuto proměnnou zavolána vždy po zápise nebo po změně hodnoty proměnné. Pro povolení této události platí podobné poznámky jako v případě povolení onItemBeforeWrite. Povolit onItemAfterWrite je užitečné pro proměnné, které nepříliš často mění svou hodnotu a pak je vhodné povolit volání 'po změně'.

Upozornění: Události onItemBeforeWrite/onItemAfterWrite se nevyvolávají, pokud se do proměnné nezapisuje přímo, tzn. pokud je proměnná spojena datovou vazbou s jinou hodnotou.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice