Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TimeStamp - vlastnost objektu ExtOpcClient

Popis:
Vrací časovou známku (datový typ Date) dané proměnné podle OPC specifikace.
Syntaxe:
TimeStamp As Date
Volání:
d = oOpcData.Item(2).TimeStamp
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnotu této vlastnosti lze také zjistit v INFO systému v položce "PmRoot" (při pohledu do objektu s touto vlastností).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice