Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AccessPath - vlastnost objektu ExtOpcClient

Popis:
Přístupová cesta k proměnné v OPC serveru.
Syntaxe:
AccessPath As String
Volání:
sAccessPath = oExt.AccessPath
Hodnoty:
Vrací přístupovou cestu k proměnné v OPC serveru.
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "AccessPath" tohoto objektu.
Příklad1:
Příklady pro získání této vlastnosti v skriptu.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

value = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota/#ext/opcc").AccessPath

'nebo
value = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota").Extension("opcc").AccessPath

'nebo
value = pMe.Pm("/data").Item("Teplota").Extension("opcc").AccessPath
Příklad2:
Příklad pro získání této vlastnosti pomocí Makro výraz z jiného datového rozšíření přes proměnnou pDE.
Příklad3:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice