Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Alarm - vlastnost objektu ExtEvent

Popis:
Vlastnost zpřístupňuje objekt PmAlarmEventItem, který je vytvořen tímto datovým rozšířením.
Syntaxe:
Alarm As Object
Volání:
oExt.Alarm
Hodnoty:
Vrací referenci na objekt typu PmAlarmEventItem.
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
Příklad1:
Příklady pro získání tohoto objektu ve skriptu.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Set oAlarm = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota/#ext/al")

'nebo
Set oAlarm = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota").Extension("al")

'nebo
Set oAlarm = pMe.Pm("/data").Item("Teplota").Extension("al")
Příklad2:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice