Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfigurace datového rozšíření: ExtAlarmBinary

Popis:
Konfigurace datového rozšíření ExtAlarmBinary - Rozšíření o alarm Boolean hodnoty
Konfigurační položky:
Identifikátor datového rozšířeníSystémový text (bez mezer a diakritiky). Slouží pro jednoznačnou identifikaci datového rozšíření v dané datové položce (např. pro vlastnost Extension).

Přednastavená hodnota je "al".

Cílový objekt (PmAlarmEvent)Cesta k cílovému objektu příslušného typu, do kterého se má datová proměnná registrovat. Objekt lze vybrat také pomocí tlačítka vpravo.

Pro zadání lze použít Makro výraz, výsledkem musí být NELOKALIZOVANÁ cesta k PROMOTIC objektu (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Vzor alarmuJednoznačný textový identifikátor alarmu/eventu typu Vzor (viz konfigurátor "Vzor pro dynamicky vytvářené položky"), jejíž konfigurace se použije.
Automaticky generovaný identifikátor alarmuPokud je zatrženo, pak identifikátor alarmu bude vytvořen systémem automaticky (_autoN).
Identifikátor alarmuRučně zadaný identifikátor alarmu.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti PmAlarmEventItem.Id.

Zdroj alarmu (source)Text, určuje logické umístění alarmu/eventu v technologii. Má stejný význam jako konfigurátor Zdroj (source) pro samostatně konfigurované alarmy/eventy.

Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna). Upozornění: Pro zadání nelze použít Makro výraz $vb.

Popis alarmu definován zde (v jiném případě ze vzoru)Pokud je zatrženo, pak popis alarmu se zadává v následujícím konfigurátoru. V jiném případě se použije popis alarmu ze vzoru alarmu.
Popis alarmu (desc)

Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna). Upozornění: Pro zadání nelze použít Makro výraz $vb.

Typ hodnotyZpůsob, jak získat hodnotu pro vyhodnocení (testování):
0 - celá hodnota - Použije se celá hodnota.Nenulová hodnota způsobí aktivaci a nulová hodnota deaktivaci.
1 - určený bit - Použije se hodnota určeného bitu.Nenulová hodnota způsobí aktivaci a nulová hodnota deaktivaci.
3 - JavaScript výraz - Použije se hodnota určená JavaScript výrazem.Nenulová hodnota způsobí aktivaci a nulová hodnota deaktivaci.
Určuje číslo bitu pro testováníPokud je nastaveno "1 - určený bit", pak slouží k určení indexu konkrétního bitu. Bit se určuje svým pořadím, kdy nejnižší bit má číslo 0.
JavaScript výrazPokud je nastaveno "3 - JavaScript výraz", pak slouží k určení vlastního JavaScript výrazu. JavaScript výraz má k dispozici dva parametry:
pVal: Hodnota proměnné Var.Value pro rychlé použití ve výrazu.
pDE: Odkaz na objekt datového rozšíření (pro získání ostatních hodnot z datového rozšíření nebo z proměnné).
Alarm aktivovat na hodnotu 0 (negovaný test)Pokud je zatrženo, pak se bude chápat výsledek testování hodnoty obráceně, tzn. nulová hodnota způsobí aktivaci a nenulová hodnota deaktivaci.
Poznámka:
Toto konfigurační okno lze otevřít z konfigurátoru Datová rozšíření proměnné objektu PmData.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice