Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

RefreshState - metoda objektu ExtAlarmAnalog

Popis:
Vyhodnocení stavu alarmu.
Syntaxe:
RefreshState
Volání:
oExt.RefreshState()
Poznámka:
Stav alarmu se vyhodnocuje při každém změně hodnoty proměnné. Při změně mezí alarmu by se nový stav alarmu vyhodnotil až při změně hodnoty, přestože změnou mezí mohlo dojít ke změně stavu alarmu. Metoda slouží k vyvolání vyhodnocení stavu alarmu i beze změny proměnné, zejména pokud se skriptem změnily meze.
Viz také:
Příklad:
Příklady pro vyvolání této metody v skriptu.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim oExt

Set oExt = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota/#ext/al")
'nebo
Set oExt = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota").Extension("al")
'nebo
Set oExt = pMe.Pm("/data").Item("Teplota").Extension("al")

oExt.Min1 = 0
oExt.Max1 = 100
oExt.RefreshState
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice