Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Min1 - vlastnost objektu ExtAlarmAnalog

Popis:
Hodnota dolní meze 1.
Syntaxe:
Min1 As Double
Volání:
n = oExt.Min1
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "1. dolní mez" tohoto objektu.
Viz také:
Příklad1:
Příklady pro získání této vlastnosti v skriptu.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

value = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota/#ext/al").Min1

'nebo
value = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota").Extension("al").Min1

'nebo
value = pMe.Pm("/data").Item("Teplota").Extension("al").Min1
Příklad2:
Příklad pro získání této vlastnosti pomocí Makro výraz z jiného datového rozšíření přes proměnnou pDE.
$.expr("pDE.Var.Extension('al').Min1")
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice