Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ActLim - vlastnost objektu ExtAlarmAnalog

Popis:
Vrací příznak, která mez je aktivní.
Syntaxe:
ActLim As Long
Volání:
n = oAlarmAnalog.ActLim
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice