Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfigurace datového rozšíření: ExtAlarmAnalog

Popis:
Konfigurace datového rozšíření ExtAlarmAnalog - Rozšíření o alarm analogové hodnoty
Konfigurační položky:
Identifikátor datového rozšířeníSystémový text (bez mezer a diakritiky). Slouží pro jednoznačnou identifikaci datového rozšíření v dané datové položce (např. pro vlastnost Extension).

Přednastavená hodnota je "al".

Cílový objekt (PmAlarmEvent)Cesta k cílovému objektu příslušného typu, do kterého se má datová proměnná registrovat. Objekt lze vybrat také pomocí tlačítka vpravo.

Pro zadání lze použít Makro výraz, výsledkem musí být NELOKALIZOVANÁ cesta k PROMOTIC objektu (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Vzor alarmuJednoznačný textový identifikátor alarmu/eventu typu Vzor (viz konfigurátor "Vzor pro dynamicky vytvářené položky"), jejíž konfigurace se použije.
Automaticky generovaný identifikátor alarmuPokud je zatrženo, pak identifikátor alarmu bude vytvořen systémem automaticky (_autoN).
Identifikátor alarmuRučně zadaný identifikátor alarmu.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti PmAlarmEventItem.Id.

Zdroj alarmu (source)Text, určuje logické umístění alarmu/eventu v technologii. Má stejný význam jako konfigurátor Zdroj (source) pro samostatně konfigurované alarmy/eventy.

Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna). Upozornění: Pro zadání nelze použít Makro výraz $vb.

Typ deaktivaceKonfigurátor určuje chování alarm/event položky při deaktivaci metodou PmAlarmEventItem.Inactivate. Určeno pouze pro položky typu Alarm (ne Event).
Podle rodiče -
0 = automatická deaktivace již při aktivaci - Deaktivace nic neudělá, alarm/event položka je vždy neaktivní.
1 = prostá deaktivace - Deaktivace provede pouze deaktivaci položky, alarm/event položka se stane neaktivní.
2 = při deaktivaci i automatická kvitace - Deaktivace provede deaktivaci položky spolu s automatickou kvitací. Alarm/event položka se stane neaktivní, kvitovaná.
Kontrolovat 2. horní mez (HIHI)Pokud je zatrženo, pak lze zadat hodnotu této meze a překročení této meze se bude alarmovat.
2. horní mezHodnota této meze. Objeví se pouze pokud je povoleno kontrolovat tuto mez.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Max2.

Kontrolovat 1. horní mez (HI)Pokud je zatrženo, pak lze zadat hodnotu této meze a překročení této meze se bude alarmovat.
1. horní mezHodnota této meze. Objeví se pouze pokud je povoleno kontrolovat tuto mez.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Max1.

Kontrolovat 1. dolní mez (LO)Pokud je zatrženo, pak lze zadat hodnotu této meze a překročení této meze se bude alarmovat.
1. dolní mezHodnota této meze. Objeví se pouze pokud je povoleno kontrolovat tuto mez.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Min1.

Kontrolovat 2. dolní mez (LOLO)Pokud je zatrženo, pak lze zadat hodnotu této meze a překročení této meze se bude alarmovat.
2. dolní mezHodnota této meze. Objeví se pouze pokud je povoleno kontrolovat tuto mez.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Min2.

Poznámka:
Toto konfigurační okno lze otevřít z konfigurátoru Datová rozšíření proměnné objektu PmData.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice