Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TestInGroup - metoda objektu User

Popis:
Test, zda daný uživatel je nebo není členem určité skupiny uživatelů.
Syntaxe:
TestInGroup(sGroups As String) As Boolean
Volání:
b = User.TestInGroup(sGroup)
Parametry:
sGroups(String) Seznam identifikátorů skupin uživatelů (oddělených znakem čárka ','), ve kterých se bude vyhledávat daný uživatel.
Vrácená hodnota:
true - uživatel je členem některé z uvedených skupin
false - uživatel není členem žádné z uvedených skupin
Poznámka:
Pokud projektant vybuduje v aplikaci systém oprávnění založený na logických skupinách uživatelů, pak tato metoda umožní otestovat ze skriptu, zda přihlášený (nebo i jiný) uživatel je členem určité skupiny.
Příklad:
Otestování, zda je lokální uživatel členem skupiny $OPER nebo $ADMIN
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

If pContext.User.TestInGroup("$OPER,$ADMIN") Then
  '...
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice