Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Name - vlastnost objektu User

Popis:
Jméno uživatele.
Syntaxe:
Name As String
Volání:
s = oUser.Name
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru Přihlašovací jméno tohoto objektu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice