Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

User - Podrobný popis objektu

Viz: Objekt User
 
Tento objekt je dostupný například:
- ve vlastnosti Pm.LoggedUser
- v událostech onUserLogonEnd, onUserLogoff a onPageModify (v parametru pEvent.User)
- v událostech onUserItemAction a onStateChange (v parametru pEvent.Context.User)
 
Při autentizaci jsou dodané autentizační údaje přihlašovaného lokálního nebo síťového uživatele porovnávány se seznamem definovaných uživatelů (viz záložka PmRoot > Uživatelé). První definovaný nalezený uživatel, jehož definice odpovídá dodaným autentizačním údajům, bude následně použit v systému vyhodnocování práv uživatelů (viz Popis záložky Oprávnění) a jeho data bude používat objekt User.
 
Privátní data uživatele:

V událostech onUserLogonEnd, onUserLogoff a onPageModify nebo v uživatelských metodách objektu PmPanel lze konkrétnímu uživateli (objektu User) přiřadit a číst pomocná pojmenovaná data pomocí metod User.SetPrivateData a User.GetPrivateData. Toto je zejména užitečné pro síťové uživatele, neboť tak lze uchovávat různé stavy pro každého přihlášeného uživatele. Pak lze například ve Web obraze mít datovou vazbu Datová vazba UP - Vazba na vlastnost přihlášeného uživatele napojenou na GetPrivateData a tak zobrazovat v grafickém prvku pro každého uživatele jinou hodnotu.

 
Příklady použití privátních dat:
Nastavení privátního data serverem:
V události onUserLogonEnd se nastaví uživateli "TEST" privátní dato s identifikátorem dt0 na hodnotu 7, v jiném případě na 0.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

If pEvent.User.Name = "TEST" Then
  pEvent.User.SetPrivateData "dt0", 7
Else
  pEvent.User.SetPrivateData "dt0", 0
End If
Nastavení privátního data klientem:
V události onButtonUp grafického prvku PmiButton je volána metoda projektanta obrazu "SettingData" se dvěma parametry.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.PmPanel.Methods.SettingData("dt0", 7);
 
Metoda "SettingData" má dva parametry sId a vVal. A přihlášený uživatel zapsal do svých privátních dat s identifikátorem "dt0" hodnotu 7.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pContext.User.SetPrivateData sId, vVal
Čteni privátního data klientem:
Čtení hodnoty privátního data pak může být realizováno vazbou Datová vazba UP - Vazba na vlastnost přihlášeného uživatele napojenou na GetPrivateData. Nebo například z grafického prvku ve volání metody projektanta obrazu "GettingData" s parametrem:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (pMe.PmPanel.Methods.GettingData("dt0") == 7)
  //...
Metoda obrazu "GettingData" má parametr sId a vrací hodnotu.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pResult = pContext.User.GetPrivateData(sId)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice