Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PathName - vlastnost objektu PmObject

Popis:
Vrací název objektu včetně cesty k tomuto objektu ve stromu objektů
Syntaxe:
PathName As String
Volání:
s = oObject.PathName
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.

Pro Grafické prvky je pro stejný účel určena vlastnost FullName.

Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice