Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Okno "Uživatelský popis"

Okno slouží k editaci a mazání uživatelského popisu PROMOTIC objektu. Uživatelský popis je XML text, do něhož mohou být vložené speciální formátovací značky, pomocí kterých mohou být určité části textu odsazeny, zvýrazněny a mohou obsahovat hypertextové odkazy na jiné PROMOTIC objekty v aplikaci. Okno se vyvolává tlačítkem Editace - Viz konfigurátor "Uživatelský popis". Pro snadnější vkládání formátovacích značek slouží příslušná tlačítka (např. "Tučné písmo", "Nový řádek", "Odkaz", atd.).
 

Definované značky:

Znak Popis Příklad použití
<b> tučné písmo <b>tučný text ...</b>
<br> nový řádek text ... <br/>další řádek ...
<ref type="pmobject" src="pathname"> odkaz na PROMOTIC objekt plným nebo relativním jménem pathname text ... <ref type="pmobject" src="name"/> text ...

Speciální znaky:

Zápis znaku Zobrazený znak
&amp; &
&lt; <
&gt; >
 

Příklad zapsaného XML textu popisu:

<b>Grafický panel výměníku tepla</b><br/>

Tento obraz umožňuje uživatellům sledovat hlavní parametry výměníku tepla.<br/>

Tento obraz zobrazuje data výměníku <ref type="pmobject" src="/vymenik/data"/>.

Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice