Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obsah - záložka objektu PmObject

Popis:
Záložka slouží pro zobrazení a editaci obsahu PROMOTIC objektů a podobjektů v XML podobě.
Filtry pro zobrazení obsahu:
PodobjektyFiltr povoluje/zakazuje zobrazení podobjektů daného objektu (celé větve)
SkriptyFiltr povoluje/zakazuje zobrazení skriptů
VlastnostiFiltr povoluje/zakazuje zobrazení vlastností (hodnot)
ImplicitníFiltr povoluje/zakazuje zobrazení údajů, které se rovnají implicitní hodnotě daného údaje
Úplné XMLFiltr povoluje/zakazuje zobrazení úplné podoby XML z importu/exportu nebo jenom obsah tagu <Content>
Poznámka:
Obsah objektů lze také editovat. Při uložení změn v záložce "Obsah" budou automaticky načteny obsahy ostatních záložek, aby obsahovaly případné změny způsobené záložkou "Obsah". A naopak, při uložení změn ostatních záložek bude znova načten obsah záložky "Obsah", aby obsahovala případné změny způsobené ostatními záložkami. Při pokusu o uložení obsahu obsahující chybu v XML notaci se nezmění žádná hodnota v objektu a zápis selže jako celek.

V tagu <List> lze přejmenovat, mazat nebo vložit nové položky. Jde především o seznamy položek, které vytváří uživatel sám. Například viz záložky PmData.Data, PmTrend.Data, atd.

 
Obsah objektů v XML podobě je úzce spjatý s importem / exportem systému Promotic. Popis struktury XML viz Obecný popis PROMOTIC XML souboru pro Import/Export.
 
Okno určené pro prohlížení a editaci obsahu objektů v XML podobě je shodné s oknem editoru skriptů. Má tedy stejné možnosti a stejné ovládání, viz: Základní ovládání editoru skriptů.
Viz také:
- Obsah - záložka prvku PmiItem
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice