Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AlarmSound - vlastnost objektu PmNumberLim

Popis:
Typ zvukové indikace alarmu.
Syntaxe:
AlarmSound As Long
Volání:
n = oNumberLim.AlarmSound
Hodnoty:
0 - alarm nehouká vůbec
1 - alarm přestane houkat po kvitaci nebo po deaktivaci
2 - alarm přestane houkat po kvitaci a po deaktivaci
3 - alarm přestane houkat po kvitaci
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Zvuková indikace" tohoto objektu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice