Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AlarmEnabled - vlastnost objektu PmNumberLim

Popis:
Povolení/zákaz automatické aktivace alarmu
Syntaxe:
AlarmEnabled As Boolean
Volání:
b = oNumberLim.AlarmEnabled
Hodnoty:
true - je povolena automatická aktivace alarmu
false - je zakázána automatická aktivace alarmu
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice