Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmNumberLim (Mez)

Popis:
Hlídání meze hodnoty v nadřazeném objektu PmNumber.

Tento objekt je zastaralý (ale funkční) a pro vytváření alarmů jsou vhodnější použít Datová rozšíření definované v datových položkách objektu PmData.

 
V tomto objektu nelze založit žádné další PROMOTIC objekty. Objekt PmNumberLim lze založit v objektu PmNumber. V objektu PmNumber může být i více objektů PmNumberLim.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmObject.
Vlastnosti a metody:
AlarmEnabled Povolení/zákaz automatické aktivace alarmu
AlarmSound Typ zvukové indikace alarmu
Limit Hodnota meze
Události:
onLimAction Vyvolá se po splnění požadavků na její vyvolání
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
Mez Definování podmínek vzniku alarmu
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice