Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onLimAction - událost objektu PmNumberLim

Popis:
Událost je vyvolána po splnění požadavků na její vyvolání definovaných konfigurátory Vyvolat událost "onLimAction".
Parametry:
pMe(Object) Reference na PROMOTIC objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.
pEvent.State - (Boolean) Nabývá následujících hodnot:
true - Pokud nová hodnota (pEvent.New) objektu PmNumber nepřekročila definovanou mez (pEvent.Limit).
false - V jiném případě
pEvent.Limit - (Double) Aktuální hodnota meze definované tímto objektem
pEvent.New - (Double) Hodnota objektu PmNumber po posledním zápisu do této hodnoty.
pEvent.Old - (Double) Hodnota objektu PmNumber před posledním zápisem do této hodnoty
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice