Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

WaitForCall - metoda objektu PmModem

Popis:
Uvedení objektu do stavu Waiting for call
Syntaxe:
WaitForCall As Boolean
Volání:
b = oModem.WaitForCall()
Vrácená hodnota:
true - Pokud objekt úspěšne přešel do stavu Waiting for call.
false - V jiném případě
Poznámka:
Objekt bude tedy po jejím úspěšném volání čekat na spojení druhou stranou. Před voláním této metody musí být objekt ve stavu Idle (viz Stavy modemu). Modem touto metodou přejde do stavu Waiting for call a z tohoto stavu se dostane buď metodou HangUp nebo pokud druhá strana naváže spojení (tehdy se vyvolá událost onConnect).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice