Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

State - vlastnost objektu PmModem

Popis:
Stav modemu.
Syntaxe:
State As Integer
Volání:
n = oModem.State
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
Hodnota odpovídající stav modemu
0 IDLE
1 CALLING
2 CONNECTED
3 WAITING FOR CALL
jiné hodnoty nestandardní stav modemu
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice