Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetPmComm - metoda objektu PmModem

Popis:
Dynamické přiřazení objektu PmComm (staticky lze také nastavit konfigurátorem PmComm objekt). Přiřazování touto metodou umožňuje dynamicky měnit komunikační protokol.
Syntaxe:
SetPmComm(Path As String) As Boolean
Volání:
oModem.SetPmComm path
Parametry:
Path(String) Cesta k objektu PmComm ve stromu aplikace
Vrácená hodnota:
true - Pokud přiřazení proběhlo úspěšně
false - V jiném případě
Příklad:
Vytočení různých čísel a komunikace jinými protokoly v závislosti na proměnné nProtocol.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim bOk
If nProtocol = 1 Then
  oModem.SetPmComm "\PLC1"
  bOk = oModem.Call("356 871", 30)
Else
  oModem.SetPmComm "\PLC2"
  bOk = oModem.Call("444 555", 40)
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice