Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

HangUp - metoda objektu PmModem

Popis:
Položení sluchátka modemem, ukončí tedy stavy Calling, Connected nebo Waiting for call. Modem se dostane do stavu Idle (viz Stavy modemu).
Syntaxe:
HangUp As Boolean
Volání:
oModem.HangUp
Vrácená hodnota:
true - Pokud modem přešel do stavu Idle.
false - V jiném případě
Poznámka:
Po jejím volání bude modem ve stavu Idle.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice