Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetPmComm - metoda objektu PmModem

Popis:
Reference na objekt PmComm aktuálně přiřazený modemu.
Syntaxe:
GetPmComm As Object
Volání:
Set o = oModem.GetPmComm()
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice