Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Call - metoda objektu PmModem

Popis:
Vytočení daného telefonního čísla modemem
Syntaxe:
Call(PhoneNumber As String, Timeout As Long) As Boolean
Volání:
oModem.Call PhoneNumber, Timeout
Parametry:
PhoneNumber(String) Telefonní číslo, které má být modemem vytočeno. Číslo není nutno zadávat s předčíslím venkovní linky, pokud je toto definováno ve Vlastnostech vytáčení v konfiguraci modemu v OS Windows. Hodnota nemusí být nutně typu String, VBScript provede automatickou konverzi z jiného datového typu na typ String.
Timeout(Long) Délka vyzvánění v sekundách. Pokud do této doby druhá strana nezvedne sluchátko a nenaváže modemové spojení, pak modem zavěsí.
Vrácená hodnota:
true - Pokud byl podnět k vytočení čísla úspěšně proveden
false - Pokud tento podnět úspěšný nebyl (nebude vyslána žádná z výše jmenovaných zpráv).
Poznámka:
Metoda sama na spojení nečeká, dává jen podnět k vytáčení. Před voláním této metody musí být modem ve stavu Idle (viz Stavy modemu).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice