Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmModem (Modem)

Popis:
Viz: PmModem - Podrobný popis objektu
 
Přenos dat pomocí modemu.
 
V tomto objektu nelze založit žádné další PROMOTIC objekty. Tento objekt lze založit v objektu PmRoot, PmFolder a PmPrototype. V těchto objektech jich může být založeno více.

Použití objektu PmModem vyžaduje zakoupení licence. S freeeware verzí PmFree nebo při vývoji aplikace (s vývojovou licencí pro testovací účely) je tato komponenta funkční vždy.

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmObject.
Vlastnosti a metody:
Call Vytočení telefonního čísla
GetPmComm Reference na objekt PmComm aktuálně přiřazený modemu
HangUp Ukončení stavu Calling, Connected a Waiting for call
SetPmComm Dynamické přiřazení objektu PmComm
State Stav modemu
WaitForCall Čekání na spojení s druhou stranou
Události:
onConnect Vyvolá se po spojení modemu s protější stranou (tzn. dostal se do stavu Connected)
onHangUp Vyvolá se po položení sluchátka modemem (je ve stavu Idle)
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
Modem Volba a parametry modemu
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice