Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onHangUp - událost objektu PmModem

Popis:
Událost je vyvolána po položení sluchátka modemem (je ve stavu Idle).
Parametry:
pMe(Object) Reference na PROMOTIC objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.
pEvent.Reason - (Long) Hodnota způsobu (důvodu) položení sluchátka modemem (hodnoty viz Tabulka)
0 - Byla volána metoda HangUp
1 - Zavěšení druhou stranou
2 - Obsazeno. Vznikne po volání metody Call pokud se na druhé straně již telefonuje. Tato hodnota zatím není implementována. Místo ní je nastavena hodnota 3.
3 - Timeout. Vznikne po volání metody Call pokud druhá strana v požadovaném časovém limitu nezdvihne sluchátko a nenaváže spojení s modemem.
Jiná hodnota - Pokud důvod položení je hodnota větší nebo rovno 20. Jedná se o nestandardní způsob ukončení přenosu (např. chyba modemu).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice