Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onConnect - událost objektu PmModem

Popis:
Událost je vyvolána po spojení modemu s protější stranou (tzn. dostal se do stavu Connected). Zde může být dán například podnět k přenášení komunikační zprávy.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PROMOTIC objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.

Protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace, není zde parametr pEvent využit.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice