Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Modem - záložka objektu PmModem

Popis:
Volba a parametry modemu.
Konfigurační položky:
PmComm objektCesta k objektu PmComm ve stromu aplikace. K tomuto objektu se PmModem automaticky připojí po navázání telefonického spojení. Cestu lze také zadat dynamicky voláním metody SetPmComm. Cestu je nutno zadat včetně názvu objektu.
Adresa modemuPokud je na PC nainstalovaný jen jeden modem, pak je adresa standardně 0. Pokud je na PC nainstalovaných více modemů, pak lze použít odpovídající počet objektů PmModem, přičemž každý z nich musí mít jinou adresu. Tu určuje index do seznamu nainstalovaných modemů (např. první nainstalovaný modem má adresu 0, druhý adresu 1, atd.).

Vybrat adresu lze tlačítkem Vpravo. Nabídne se seznam všech instalovaných modemů v OS Windows. Modemy s adresami v závorkách jsou ovladače, které nelze použít pro datovou komunikaci.

RežimUrčuje režim, v jakém se modem bude používat
0 = Pro volání (Call) i pro čekání na volání (WaitForCall) - Metoda Call a WaitForCall lze použít.
1 = Jen pro volání (Call), WaitForCall se nepoužívá. - Metoda WaitForCall nelze používat. V tomto režimu si objekt nepřivlastní telefon jen pro sebe, telefonovat (a hlavně přijímat volání) mohou i jiní.
Prodleva po zvednutí nebo zavěšeníProdleva v sekundách mezi skutečným zvednutím sluchátka a vyvoláním události onConnect (a také mezi položením sluchátka a vyvoláním události onHangUp). Prodleva je důležitá, neboť okamžitě po zvednutí sluchátka ještě modem nebývá připraven zasílat data. Přednastavená hodnota je 2 sec.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice