Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmInstance (Instance)

Popis:
Objekt představuje instanci objektu PmPrototype (vzoru). Při startu aplikace se do něj automaticky nakopíruje obsah prototypu. Fungování konceptu prototypů a instancí (včetně parametrů PROMOTIC objektu) je podrobně vysvětleno v popisu objektu PmPrototype.
 
V tomto objektu nelze založit žádné další PROMOTIC objekty. Tento objekt lze založit v objektu PmRoot, PmFolder a PmPrototype. V těchto objektech jich může být založeno více.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmObject.
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
Instance Základní nastavení objektu PmInstance
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice