Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Instance - záložka objektu PmInstance

Popis:
Základní nastavení objektu PmInstance.
Konfigurační položky:
VzorUmožňuje zadat PmPrototype (vzor), podle kterého bude tato instance vytvořena. Při startu aplikace se obsah příslušného vzoru automaticky nakopíruje do této instance.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice