Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konstanty objektu PmDatabase

Následující konstanty se využívají v metodách objektu PmDatabase.

Konstanty datových typu:

Konstanta Hodnota Popis
pmcDbFldBoolean 1 Datový typ sloupce v tabulce je Boolean
pmcDbFldByte 2 Datový typ sloupce v tabulce je Byte
pmcDbFldInteger 3 Datový typ sloupce v tabulce je Integer
pmcDbFldLong 4 Datový typ sloupce v tabulce je Long
pmcDbFldSingle 6 Datový typ sloupce v tabulce je Single (4-bajt reálné číslo)
pmcDbFldDouble 7 Datový typ sloupce v tabulce je Double (8-bajt reálné číslo)
pmcDbFldDate 8 Datový typ sloupce v tabulce je Date (Datum a čas)
pmcDbFldText 10 Datový typ sloupce v tabulce je String
pmcDbFldLongBinary 11 Datový typ sloupce v tabulce je LongBinary
pmcDbFldMemo 12 Datový typ sloupce v tabulce je Memo
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice