Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

UpdateRate - vlastnost objektu PmCommData

Popis:
Minimální obnovovací rychlost v milisekundách.
Syntaxe:
UpdateRate As Long
Volání:
oCommData.UpdateRate = 1000
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Obnovovací perioda komunikace [ms]" tohoto objektu. Komunikační ovladač při automatické obnově (pokud vlastnost UpdateEnabled je true) nebude posílat data rychleji než je zde zadáno.
 
Tuto vlastnost lze v INFO systému i změnit, když se při prohlížení tohoto objektu stiskne tlačítko "Akce". Viz oprávnění PmRoot > Oprávnění > InfoEdit.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice