Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetSpecParam - metoda objektu PmCommData

Popis:
Metoda umožňuje změnit některé hodnoty, které se nastavují v konfigurátoru PmCommData > Parametry > Speciální parametry.
Syntaxe:
SetSpecParam(sParam As String, Value As Variant) As Boolean
Volání:
oCommData.SetSpecParam sParam, Value
Parametry:
sParam(String) Název parametru.
"SlaveAddr" - Přednastavená adresa PLC. Hodnotou parametru je číslo PLC (měřiče, zařízení ..).

Tento parametr lze použít u ovladače: PmModbusMr, PmMBus, PmSBUS a PmFatek.

Value(Variant) Hodnota parametru.
Vrácená hodnota:
true - při úspěchu
false - při chybě
Příklad:
Změní adresu PLC na hodnotu 5
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oCommData.SetSpecParam "SlaveAddr", 5
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice