Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Refresh - metoda objektu PmCommData

Popis:
Umožňuje čtení (obnovení) všech hodnot skupiny dat definovaných v záložce Data a dat registrovaných do tohoto objektu pomocí datového rozšíření ExtComm.
Syntaxe:
Refresh As Boolean
Volání:
oCommData.Refresh
Vrácená hodnota:
true - při úspěchu
false - při chybě
Poznámka:
Metoda Refresh je asynchronní operace, tzn. že po ukončení této metody nemusí být data obnovena. Metoda jen způsobí, že se začnou data přenášet a po ukončení přenosu se vyvolá událost onDataReceive.

Metoda Refresh se nemusí volat, pokud konfigurátor Obnovování dat povoleno je zatržen, neboť tehdy jsou data "čtena" automaticky. Metodu však lze volat i když je tento konfigurátor je zatržen - tehdy tato metoda posune periodu automatického přenosu a jeden přenos se provede ihned.

 
Tuto metodu lze volat i z INFO systému, když se při prohlížení tohoto objektu stiskne tlačítko "Akce". Viz oprávnění PmRoot > Oprávnění > InfoEdit.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice