Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LastErr - vlastnost objektu PmCommData

Popis:
Hodnota chyby (error) posledního přenosu komunikační zprávy.
Syntaxe:
LastErr As Long
Volání:
n = oCommData.LastErr
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Hodnoty viz popis události PmCommMsg.onEndOfTransfer. K zjištění textového popisu chyby posledního přenosu zprávy slouží vlastnost LastTextErr tohoto objektu. Kumulativní počet chyb lze zjistit metodou PmCommData.GetCount nebo PmComm.GetCount (vhodné zjištění nefunkčnosti komunikace).
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice