Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ItemEx - metoda objektu PmCommData

Popis:
Vlastnost zpřístupňuje objekt typu Var, který představuje jednu proměnnou definovanou v záložce Data.
Syntaxe:
ItemEx(id As Variant, [nAttr As Long]) As Object
Volání:
Čtení hodnoty:
val = oCommData.ItemEx(id).Value
Zápis hodnoty:
oCommData.ItemEx(id).Value = val
Parametry:
id(Variant) Určuje proměnnou buď jejím jménem (datový typ String, rozlišuje velká/malá písmena, například "a1") nebo indexem (indexováno od 0).
nAttr[nepovinné] (Long) Umožňuje změnit chování metody.
0 (přednastaveno) - standardní chování (jako vlastnost Item).
1 - při odkazu na neexistující proměnnou nebude generována globální chyba v INFO systému.
Poznámka:

Objekt Var obsahuje informace o dané proměnné (hodnota, název, index, atd.).

Vlastnost Item (jako Var objekt) je jen pro čtení, to znamená, že tento objekt nelze změnit, ale například do vlastnosti Value objektu Var už zapisovat lze.

Pokud proměnné neexistuje, pak se vrací hodnota Nothing. Hodnotu Nothing lze testovat VBScript operátorem Is.

Tato metoda zpřístupňuje pouze proměnné (s příslušným datovým rozšířením), které jsou v tomto objektu přímo vytvořené (jeho vlastní). Ve skutečnosti se do tohoto objektu zaregistrují i jiné proměnné z objektů PmData, které mají nakonfigurované příslušné datové rozšíření s cestou k tomuto objektu (cizí). Ke všem datovým rozšířením (vlastním i cizím) zaregistrovaným v tomto objektu se lze dostat metodou GetVarExtensions.

Viz také:
Příklad:
Test zda existuje proměnná s názvem "Teplota3":
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim oItem
Set oItem = oCommData.ItemEx("Teplota", 1)
If oItem Is Nothing Then
  '... error
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice