Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetVarExtensions - metoda objektu PmCommData

Popis:
Vrací pole všech datových rozšíření (ExtComm objektů) zaregistrovaných do PmCommData objektu (všechny položky této skupiny).
Syntaxe:
GetVarExtensions As Array
Volání:
aDataExt = oCommData.GetVarExtensions()
Příklad:
Získá pole referencí na všechny zaregistrované ExtComm objekty PmCommData objektu "/CommData" s následným výpisem identifikátoru každé položky do INFO systému.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim i, a, n
Set a = pMe.Pm("/CommData").GetVarExtensions()
n = UBound(a)
For i = 0 To n
  Pm.Debug a(i).ItemId
Next
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice