Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetSpecParam - metoda objektu PmCommData

Popis:
Metoda umožňuje zjistit některé hodnoty, které se nastavují v konfigurátoru PmCommData > Parametry > Speciální parametry.
Syntaxe:
GetSpecParam(sParam As String) As Variant
Volání:
val = oCommData.GetSpecParam(sParam)
Parametry:
sParam(String) Název parametru.
"SlaveAddr" - Přednastavená adresa PLC. Hodnotou parametru je číslo PLC (měřiče, zařízení ..).

Tento parametr lze použít u ovladače: PmModbusMr, PmMBus, PmSBUS a PmFatek.

Vrácená hodnota:
Hodnota parametru sParam.
Příklad:
Zjistí adresu PLC automatu
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim val
val = oCommData.GetSpecParam("SlaveAddr")
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice