Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AutoSendEnabled - vlastnost objektu PmCommData

Popis:
Povolení/zákaz automatického záslání při zápisu do položky.
Syntaxe:
AutoSendEnabled As Boolean
Volání:
oCommData.AutoSendEnabled = true
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Automaticky zasílat při zápisu do položky" tohoto objektu.
 
Pokud má vlastnost hodnotu true, pak při jakémkoli zápisu do proměnné se hodnota této proměnné okamžitě zašle po komunikaci (při zápisu do dat definovaných v záložce Data i při zápisu do dat v objektu PmData obsahující ExtComm).
 
- Pro některé typy komunikace je funkčnost zasílání zakázána (např. pro ovladač PmIEC8705, kdy se data zasílají až na žádost druhé strany).
- Pokud zapisujete najednou do více položek tohoto objektu, pak se přenos vyvolá pro každou položku zvlášť!
- Komunikační zprávy pro zasílání dat mají automaticky nastaveno, že jsou prioritní - tzn. ve frontě zpráv čekajících na přenos přeskočí všechny neprioritní.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice