Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmCommData - Podrobný popis objektu

Viz: Objekt PmCommData
 
Objekt je generován podle typu komunikačního protokolu nastaveného objektem PmComm. Z tohoto důvodu je vhodné objekt PmCommData založit až po konfiguraci objektu PmComm.
 
Každé proměnné definované v tomto objektu je přiřazen adresovací identifikátor (viz konfigurátor "ItemID"), který jednoznačně určuje, jak se má hodnota proměnné z komunikace získat. Objekt pak sám inteligentně a optimalizovaně rozdělí proměnné do komunikačních zpráv (vytvoří jakoby neviditelné objekty typu PmCommMsg) a podle nastavení v tomto objektu se stará o příjem nebo zasílání těchto komunikačních zpráv.
 
Porovnání objektu PmCommMsg a PmCommData:
- Objekt PmCommMsg:
- Je "nízkoúrovňový" v tom smyslu, že tvar dat v tomto objektu se tvoří v závislosti na typu komunikační zprávy definované daným protokolem. Pokud chcete například přijímat registry i čítače, pak se musí vytvořit dva objekty PmCommMsg, protože daný protokol nepodporuje příjem registrů i čítačů v jedné zprávě.
- Lze použít pro všechny ovladače kromě ovladače PmS7.
- Objekt PmCommData:
- je proti objektu PmCommMsg na vyšší úrovni, protože data v tomto objektu nejsou závislá na protokolu. Lze v jednom objektu například definovat data přo čítače i registry a objekt sám inteligentně tyto data při komunikaci sestavi do komunikačních zpráv.
- zatím lze použít pouze pro ovladače: PmModbusMr, PmS7, PmSBUS, PmMBus, PmIEC8705, PmMelsecQA, PmMelsecFXS, PmABradleyDF1, PmFatek a PmTeco. Pro některé ovladače objekt PmCommData nelze použít z principu (např. pro ovladač PmChar, protože tento uživatelsky sestavovaný protokol nemá žádnou obecnou adresaci a je jen na uživateli, jakou zprávu sestaví pomocí objektu PmCommMsg).
 
Identifikátor #vars:

V objektu PmCommData jsou pomocí identifikátoru #vars zpřístupněny proměnné (typu Var) definované v záložce Data. Tento identifikátor lze použít v metodách pro práci s aplikačním stromem objektů (např. v metodě Pm) nebo v datové vazbě PP v aplikaci a v obrazech. Například metoda Pm("commdata/#vars/aaa") vrací proměnnou aaa z objektu o názvu commdata který je typu PmCommData.

 
Datové rozšíření:

Proměnné v objektu PmData mohou využít ExtComm a zaregistrovat se přímo do objektu PmCommData. Pak v záložce PmCommData > Data se nemusí definovat žádné proměnné.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice