Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

OpenPort - metoda objektu PmComm

Popis:
Otevření sériového/ethernet komunikačního portu tohoto objektu.
Syntaxe:
OpenPort(sParam As String) As Boolean
Volání:
b = oComm.OpenPort(sParam)
Parametry:
sParam(String) Parametry pro otevření

pro sériovou linku: Zadává se pouze název portu. Například "COM1".

pro Ethernet: Zadává se IP adresa a/nebo číslo portu. Například "ipaddress:192.168.0.126;port:61682;". Pokud se některý údaj nezadá, pak mu zůstává předchozí hodnota.

Vrácená hodnota:
true -
pro sériovou linku: Port se úspěšně otevřel.
pro Ethernet: Parametry byly předány a spojení se otevře při nejbližším přenosu.
false -
pro sériovou linku: Port se neotevřel. Možná závada: Na tomto počítači takový port není přítomen nebo daný port již někdo využívá.
pro Ethernet: Protože tato metoda nevytváří spojení hned, vrací se false pouze pokud jsou špatně zadány parametry metody.
Poznámka:
Tato metoda nelze použít pro objekt PmComm, který obsahuje PmCommMsg zprávy typu Slave.
 
pro sériovou linku: Standardně je sériový komunikační port definován konfigurátorem Sériový port v parametrech sériové linky. Pokud je nutno dynamicky měnit port sériové linky, pak lze v jejích parametrech zadat Nenastaveno a poté metodami OpenPort a ClosePort tento port měnit.

Pro sériovou linku každý objekt PmComm musí mít nastavený jiný komunikační port. Například když jeden PmComm komunikuje přes COM1, pak další PmComm může komunikovat například přes COM2 (COM3,..) ale nesmí komunikovat přes COM1.

pro Ethernet: Metoda pouze předá do objektu nové parametry pro spojení. Následující přenos pak zavře existující spojení a otevře nové spojení.
Příklad1:
pro sériovou linku: Algoritmus volaný při požadavku na zaslání 1 zprávy (objektem PmCommMsg) přes port COM1.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

If oComm.OpenPort("COM1") Then
  oCommMsg.Run
End If
Příklad2:
pro Ethernet: Nastaví IP adresu a port. Následující volání metody Run způsobí zavření předchozího spojení a otevření nového spojení.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oComm.OpenPort "ipaddress:192.168.0.2;port:88;"
oCommMsg.Run
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice